Grondbank gecertificeerd

Wij zijn een BRL 9335 -Protocol 1 “Grond”, gecertificeerde grondbank. Wij kunnen u hierdoor van dienst zijn door de acceptatie van grond, baggerspecie en bouwstoffen evenals de levering van deze producten. Tevens kunnen wij groenproducten gebruiken om samengestelde grondproducten te leveren, zoals bomengrond, bomenzand, tuinaarde en teelaarde. Voor de uitvoering van de chemische en civieltechnische analyses maken wij gebruik van gespecialiseerde en geaccrediteerde laboratoria.
Dit betekent dat alle grondstromen gekeurd en met een certificaat aan u verkocht worden. U weet dan welke kwaliteit de grond heeft en waar u deze partij mag toepassen.

Ook kunnen wij het beheer uitvoeren bij andere bedrijven onder het certificaat BRL 9335.